دانلود رایگان


مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

دانلود رایگان مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی
29صفحه
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.
(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، قاضی در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.
این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط قاضی قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.
در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.


مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی


مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی


تحقیق پیرامون مطالعه تطبیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی از بین کلیه محتوا ...

گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی - «عدم مسؤولیت کیفری ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی. ترجمه و تدوین:

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم ... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم ... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم ... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ... اروپایی در این مطالعه ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

... تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ... روانی درهشت کشور اروپایی ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ... اروپایی در این مطالعه ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم ... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه ,تطبیقی,عدم مسؤولیت, کیفری, بیماران روانی, درهشت ...

... ,مطالعه ,تطبیقی,عدم ... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی ,مطالعه تطبیقی عدم ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی مطالعه تطبیقی عدم ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی مطالعه تطبیقی عدم ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی ,مطالعه تطبیقی عدم ...

دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت ...

... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ... مطالعه تطبیقی عدم ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ...

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی ,مطالعه تطبیقی عدم ...

دانشگاه ازاد نوراباد ممسني - مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت ...

... مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور ... مطالعه تطبیقی عدم ...پروژه طرح معماری 3 (موزه یا فرهنگسرا) شماره 28 .... شامل فایل 3 بعدی و رندر و عکس و اتوکد (سایت و نما )