دانلود رایگان


تحقیق درموردطلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درمورد طلاق

دانلود رایگان تحقیق درموردطلاق تحقیق درموردطلاق فرمتword
165صفحه
چکيده محتواي فابل:
طلاق
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف طلاق
مبحث دوم : ماهیت طلاق
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است
الف) طلاق بائن
ب) طلاق رجعی
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد
بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است
بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ایقاع است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ایقاع معین است
مبحث سوم : اختیار در طلاق
بند اول : تعریف
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : علت واگذاری حق به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق
ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی
یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های سوء استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج
بند اول : تعریف
الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
ب) نظریه مرحوم نراقی
ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) نظریه امام خمینی(ره)
بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟
فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
بند اول : قانون مدنی سال 1313
بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313
بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353
بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381
مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه
الف) طرح موضوع
ب) تعریف نفقه زوجه
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
دو : قاعده لطف
بند سوم : تعیین لا در لا حرج
بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
دو : حرج شخصی
سه : حرج واقعی یا معلوم
چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی
پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده
مبحث دوم : قاعده لاضر
بند اول : کلیات
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : معنی ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده لاضرر
یک : دائمی بودن نفقه
دو : تمکین زوجه
دو) موانع وجوب نفقه
یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج
دو : سوء معاشرت زوجه
سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : غیبت
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق
بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح موضوع
ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک : مصادیق عنوان شده در قانون
دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک : مصادیق عنوان شده در قاون
دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.
به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟
در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.
و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.
در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.
تحقیق درمورد طلاق


طلاق


مقاله درمورد طلاق


درباره طلاق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانستنی های خانه و خانواده - aftabir.com

انچیلادای مرغ مکزیکی + تهیه سس انچیلادا قرمز . انچیلادا یکی از غذا های متنوع آشپزی ...

همه چیز درباره طلاق - sedayevakil.com

همه چیز درباره طلاق 16 الی 66567311-021 (مشاوره حقوقی تلفنی رایگان)

دانستنی های خانه و خانواده - aftabir.com

انچیلادای مرغ مکزیکی + تهیه سس انچیلادا قرمز . انچیلادا یکی از غذا های متنوع آشپزی ...

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - امیل دورکیم

روش تحقیق. پرسشنامه ...

جامعه شناسی - daneshnameh.roshd.ir

روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه ...

علت عدم تعلق مهریه در صورت درخواست طلاق زن | پرسمان ...

مقدمه آنچه پيش رو داريد، بخشى از پرسش هاى حقوق زن است كه در ميان قشر جوان و دانشگاهيان ...

روش‌هاى ميدانى - aftabir.com

بررسی ”مشکلات درونی سازمان روحانیت ایران“ با به کارگیری روش تحقیق عملی مشارکتی در ...

آمیزش جنسی مقعدی؛ مشکلات و راهکارها | جوانانه

سکس مقعدی در بسیاری از جوامع عمل مذمومی شمرده میشود. در فرهنگ این جوامع سکس مقعدی به ...

روش تحقیق - researchmethod90.blogfa.com

روش تحقیق: پژوهش این موضوع از نوع روش علّی و معلولی است. در واقع از نوع علّی پس از وقوع است. هدف از این طرح یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است.

تحقيق در مورد اعتياد , مقاله در مورد اعتياد

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون وب سرویس و ویروس های ...

انواع طلاق - websitevakil.ir

انواع طلاق ، طلاق با ئن ، طلاق خلع و مبارات ، طلاق رجعی ، وکیل و مشاوره حقوقی برای ...

همه چیز درباره طلاق - sedayevakil.com

همه چیز درباره طلاق 16 الی 66567311-021 (مشاوره حقوقی تلفنی رایگان)

جامعه شناسی - daneshnameh.roshd.ir

روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه ...

آمیزش جنسی مقعدی؛ مشکلات و راهکارها | جوانانه

سکس مقعدی در بسیاری از جوامع عمل مذمومی شمرده میشود. در فرهنگ این جوامع سکس مقعدی به ...

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...

روش تحقیق - researchmethod90.blogfa.com

روش تحقیق: پژوهش این موضوع از نوع روش علّی و معلولی است. در واقع از نوع علّی پس از وقوع است. هدف از این طرح یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است.

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

فصل اول : کلیات تحقیق.

همه چیز درباره طلاق - sedayevakil.com

همه چیز درباره طلاق 16 الی 66567311-021 (مشاوره حقوقی تلفنی رایگان)

دانشجویان روابط بین الملل92 آزاد قم - تحقیق در مورد علل ...

اول باید این موضوع را در این بخش تحقیق بیان کنیم که اثرات بیکاری در هر جامعه 2 اثر کلی بر پیکر جامعه کشور بر جای میگذارد: اثر مادی و اثر معنوی.

قانون طلاق - ejoo

قانون طلاق طلاق حقي نيست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق ...

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

نفقه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...

تحقیق دانشجویی در مورد طلاق

دانلود مقاله پایان نامه پروژه دانشجویی تحقیق فروشگاه مقالات ایرانی و خارجی ساینس

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - امیل دورکیم

روش تحقیق. پرسشنامه ...

طلاق عاطفی - moshavereh.kiau.ac.ir

· اشتراوس، نسم و کوربین ، جلیت(1385) اصول و روش تحقیق کیفی · ...

پاورپوینت در مورد صنایع - مهندسی صنایع - روشهای تولید در صنعت -112 اسلاید

تحقیق در مورد آشنایی کامل با لوح فشرده – سی دی دیسک فشرده 12 صپاورپوینت در مورد تشویق ها و تنبیه ها