دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد مخاطرات طبیعی -22 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد مخاطرات طبیعی 22 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد مخاطرات طبیعی -22 اسلاید قسمتی از اسلایدها
مخاطرات طبیعی چیست؟
برای اینکه بامخاطرات طبیعی اشتاشویم.ابتدا لازم است که اسامی انها رابیان کنیم
.بابراین،زلزله،اتشفشان،سیل،بهمن برف یاسنگ،صاعقه،خشکسالی،طوفان،تگرگ،امواج شدیددریایی(سونامی)ها وهجوم ملخ هاوبسیاری ازقبیل را میتوانیم نام ببریم.گاهی انواع مخاطرات طبیعی راتاحدود40 موردنیز ذکر میکنندکه بسیاری ازانها درایران نبزاتفاق می افتد.یکی ازراه های دسته مخاطرات طبیعی ازنظرعلمی ،ان است که منشاشکل گیری این حوادث رادرنظربگیریم.
مخاطرات طبیعی را باتوجه به منشا به دودسته تقسیم میکنند:
الف)مخاطراتی که منشا درونی دارد.مثل:زلزله واتشفشان
ب)مخاطراتی که منشابیرونی دارد.مثل:سیل وصاعقه.....
مخاطرات طبیعی رابا توجه به دخالت انسان به دودسته تقسیم میکنیم:
الف)مخاطراتی که انسان درایجاد ان نقش داردمثل سیل
ب) الف)مخاطراتی که انسان درایجاد ان نقش ندارندمثل اتشفشان

علت وقوع زلزله چیست؟
درون زمین مواد به صورت مذاب قراردارندودمای انها بسیارزیاداست.میدانید که پوسته یزمین یکپارچی نیست؛
بلکه درمحل های معینی گسستگی دارد.درزیراین صفحات ناپیوسته ،ماده سازندهی پوسته ی زمین،حالات پلاستیک داشته
وتااندازه ای خمیرماننداست.صفحات مزبور ساکن نیستند؛بلکه روی ماده ی خمیرمانند زیرین حرکت می کننداین صفحات سه نوع حرکت دارند:
...
پراکندگی زلزله درسطح کره ی زمین
مهم ترین مناطق زلزله خیز درجهان عبارتند از:
علایم پیش بینی زلزله
درصورتی که بخواهیم یک منطقه راازنظرامکان وقوع یاعدم وقوع سیل برسی کنیم باید به این نکات توجه کنیم
درچه مناطقی خطر سقوط بهمن وجوددارد؟
خشکسالی چیست؟
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


پاورپوینت


در


مورد


مخاطرات


طبیعی


خشکسالی


سقوط


بهمن


وقوع


سیل


علایم


پیش بینی


زلزله


بلایای


طبیعی


تحقیق


مقاله


پروژه


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
تحقیق درباره سلاح هاي شيمياييپروتکل شناخت درمانی هستی نگرپاورپوینت فناوری اطلاعات